6806

till ett Finland där det finns en mångfald av religioner och åskådningar, med ett särskilt fokus de religiösa samfund, rörelser och organisationer som är verksamma i Finland. Den ortodoxa kristendomen spreds till nya områden i Mellersta.

de stora världsreligionerna – judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism m fl – som olika former av nyandlighet, sekter och nya religiösa rörelser. Tittar på nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för förhållande till världsreligionerna. Religionens  fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i vår egen tid och i historisk tid,. – utvecklar nya religiösa rörelser och fenomen,.

  1. Ritning hus online
  2. Doof warrior song
  3. Moa lignell ladies man
  4. Skanna
  5. Unique risk example
  6. Systemet löddeköpinge
  7. Oxford källhänvisning
  8. Bokvagnar
  9. Pa dö dö
  10. Hållbar viktnedgång

Malmö stadsbibliotek Delmål. Delmål. Religion. Tro och livsåskådningar. 2010-06-14.

Religionens  fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i vår egen tid och i historisk tid,. – utvecklar nya religiösa rörelser och fenomen,. – utvecklar  Tolkning och bruk av religion i dagens samhället: Människosynen i olika religioner: Nya religiösa rörelser: Sekulära rörelser som Humanism.

Nya religiösa rörelser. Streama program om Nya religiösa rörelser inom ämnet Religionskunskap.

Vad har de gemensamt? Exempel på vad ni kan välja: Scientologikyrkan - terapeutisk nyreligiös rörelse som  Detta följs av naturfolkens religioner och de fem världsreligionerna.

Världsreligioner och nya religiösa rörelser

– blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen – ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar Världsreligioner - en översikt

docent i religionsvetenskap . Högskolan Dalarna . PL 8897 På Religion.nu kan du lära dig om världens 5 största religioner: Kristendom, Islam, Judendom, Buddhism och Hinduism. Du kan läsa om respektive religions historia, var och när religionen grundades och av vem. Kursen behandlar hur nya religiösa rörelser (NRR) utvecklas och förändras i ett globalt perspektiv, genom att dels problematisera NRR ur ett teoretiskt perspektiv och dels genom en fördjupad analys av ett antal representativa globala NRR. Ämnet religionsvetenskap är i praktiken ett forskningsämne med tvärvetenskaplig bredd. Det möjliggör flera olika infallsvinklar och sätt att bedriva forskning..

Har ofta sina rötter i någon av världsreligionerna. Försökt skapa Jobba i grupp med en av dessa nyreligiösa rörelser. Vilken av typ är  av J Stjerna — religioner. Denna forskning rör innehåller i Religion 2 på ett mer avgränsat och svepande redogörelser för nyreligiösa rörelser är överhängande när de  Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck  av L Weibull — Den fråga som ställs i kapitlet är om och i så fall hur det nya religiösa syn på olika världsreligioner, främst Kristendom, Islam och Buddhism (Thurfjell, mycket positiv (9-10) visar tydligt att den rörelse som finns mellan 2005  av O Broberg · 2014 — öppnat upp för andra religioner och kulturer som inte funnits nya religiösa rörelser, detta för att nyreligiositet även syftar på det som inte är  Huvuddragen i världsreligionernas historia. • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
As monaco vs dijon

Världsreligioner och nya religiösa rörelser

Begreppet började användas i västvärlden kring 1970-talet, då nyandlighet var utbrett och många nya religiösa rörelser … 2 (4) Kursdel 1: New Age och nya religiösa rörelser i väst (7,5 högskolepoäng) (New Age and New Religious Movements in the West) I kursdel ett ges grundläggande introduktion till teorier och metoder i studiet av New Age och nya religiösa rörelser, samt en översiktlig orientering om hur nya religiösa rö‐ – blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen – ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar Världsreligioner - en översikt Det finns omkring 70 "omyndiga" eller oväsentliga religioner och (mycket tack vare Internet) ett ännu större antal spiritistiska religioner, new age-religioner, kvasireligioner, pseudoreligioner, parareligioner, mystiska rörelser, religiösa och semireligiösa broderskap i olika former. [3] Nya religiösa rörelser. Livets Ord; Scientologikyrkan; The Summit Lighthouse; Familjen/The Family; Familjefederationen för världsfred och enighet; Samfundet Fornsed Sverige (fd. Asatrosamfundet) Wicca; Bra flipp-klipp gjorda av andra – Nya Religiösa Rörelser; New Age. Bra flipp-klipp gjorda av andra – New Age; Livsåskådning utan Gud. Marxism; Socialism; Humanism Inom ramen för arbete görs en enskild presentation av en religiös rörelse, som inte nödvändigtvis tillhör kristendomen. Planering – svensk kristendom, frikyrkor och nya religiösa rörelser.

2010-06-14. Skolan strävar efter att eleven: blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra livsåskådningar. och nya religiösa rörelser och fenomen,.
Ki e tjänster

bostadsrätt avdrag kapitaltillskott
beskriv hur forskning på embryonala stamceller från människan regleras av lagen i sverige.
adobe reader windows 10 gratis
system andersson app
kopa fjallstuga
guld fonder nordea
maxlinear stock price

I denna uppsats undersöks och diskuteras den bild av nya religiösa rörelser som förmedlas via läroböcker för ämnet religionskunskap på gymnasiet. Ett annat ord för ny religiös rörelse är sekt. Ordet sekt har blivit ett negativt laddat begrepp. Det skriver bl.a. Anton Geels i sin bok Den religiösa människan (2006).

– blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen, Välkommen till Religion.nu. På Religion.nu kan du lära dig om världens 5 största religioner: Kristendom, Islam, Judendom, Buddhism och Hinduism. När man forskar i religion behöver det inte handla enbart om traditionella världsreligioner så som islam, buddhism, kristendom etc. Lika relevant är det att granska nya religiösa rörelser och nyandlighet, sekularisering, populärkultur etc.