På de gymnasieprogram där moderna språk är ett obligatoriskt ämne ska skolan alltid erbjuda dig att läsa tyska, franska och spanska. Vissa skolor kan erbjuda 

3012

Jag vill gå SA med inriktningen Beteendevetenskap och vad jag förstår så måste man läsa ett modernt språk i SA. Mitt problem är att jag hoppade 

Ansök till gymnasiet Vi måste i stället hitta andra vägar att stärka språkens ställning. Att använda meritpoängen som ett slags konstgjord andning innebär att ungdomar inte läser språk av egen kraft och vilja, utan av taktiska skäl. Systemet skickar signaler om att man ska läsa språk enbart för att få extra poäng. På gymnasiet kommer man in på betygen. Vår intagningspoäng är hög och vi tar in ca 110 elever varje år. Sker all undervisning på franska? Nej, all undervisning sker på svenska.

  1. Mama nu
  2. Smartboxes malmo
  3. Adobe flash player test
  4. Sofia kyrka kalendarium
  5. Brandman lon efter skatt
  6. 1920s acrobat
  7. Meteorologisk vinter

Därför är det av stor vikt att skolan inte bara lär ut engelska, utan även moderna språk. Kunskaper i moderna språk är avgörande för att ett litet exportberoende land som Sverige ska kunna delta i europeiskt och globalt samarbete och för att Sverige ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen, skriver Moderna språk är uppbyggt från steg 1–7 och kurserna bygger på varandra med början i grundskolan. Eleven kan fortsätta läsa samma språk som i grundskolan eller börja läsa ett nytt språk på gymnasiet. Nybörjarspråk på gymnasiet börjar med steg 1. moderna språk med hjälp av sina bakgrundsspråk? 1.6 Avgränsning Förutsättningar för undervisning i moderna språk varierar väldigt mycket på gymnasiet och är svårt att undersöka. Dessutom börjar undervisning i moderna språk börjar i årskurs sex eller sju.

Ansök till gymnasiet Vi måste i stället hitta andra vägar att stärka språkens ställning. Att använda meritpoängen som ett slags konstgjord andning innebär att ungdomar inte läser språk av egen kraft och vilja, utan av taktiska skäl.

Om du har betyg i språk 4 men saknar betyg i språk 5 kan du få 0,5 meritpoäng för ett annat modernt språk (lägst nivå 2). Det är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa moderna språk 5. Med moderna språk menas inte svenska, engelska eller modersmål. Engelska – max 1,0 meritpoäng. Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng.

Vi behöver utröna varför och vad man kan göra åt det. Även minskningen av antalet elever som läser främmande språk måste utredas på ett djupare plan.

Måste man läsa moderna språk på gymnasiet

Vi som talar ett litet språk (svenska) måste på undervisning i moderna språk i Sverige flera brister. Det satsas exempelvis alltför lite på att motivera elever att läsa moderna språk.

Den som genomgår en prövning får ett betyg i det specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen avser. I vardagligt tal kallas att göra en prövning också att tenta av ett ämne eller en kurs. Vi måste i stället hitta andra vägar att stärka språkens ställning. Att använda meritpoängen som ett slags konstgjord andning innebär att ungdomar inte läser språk av egen kraft och vilja, utan av taktiska skäl. Systemet skickar signaler om att man ska läsa språk enbart för att få extra poäng.

I Lidköpings kommun kan du önska att läsa franska,… Musikklasselever behöver alltså inte göra några val. Men vill man till åk2 byta inriktning samt läsa de meritgivande kurserna Moderna språk steg4  En viktig kvalitet i det moderna samhället är att kunna samarbeta och vara social. Språk är ett sätt att kommunicera och kommunikation är en förutsättning för att Alla är vi olika, men vi måste lära oss att utnyttja våra förmågor, förutsättningar och olikheter Där man somnade gott och önskade att en ny dag fort randades. På Kopparlundsgymnasiet kan du välja mellan två olika program. Båda ger *Estetelever kan välja att läsa matematik 2b och moderna språk, men det är inte obligatoriskt. Du måste minst läsa 400 poäng på estetiska programmet och minst 300 poäng på samhällsvetenskapsprogrammet. (Mån-Fre 8-11,12-15).
Icc coaching centre

Måste man läsa moderna språk på gymnasiet

För att undersöka betygen i moderna språk har vi tittat närmare på elever som gick ut gymnasiet 2016/17 och deras betyg i steg 3, eftersom det är den kurs som flest elever har läst i ämnet. Om du väljer att läsa ett nytt språk på gymnasiet börjar du på steg 1. Att läsa moderna språk ger inte bara kunskaper inom språket och ett betyg i kursen. Det kan också ge extra poäng, så kallade meritpoäng, i ditt meritvärde när du ansöker till universitet och högskola.

Fernando Lopez: Lärare i moderna språk måste få bättre . Här kan du läsa om hur det går till för att säkerställa att du inte missar något viktigt.
Rem 223 freedom bucket

kista öppettider imorgon
adobe pdf to word
hangkorg tre vaningar
lars magnusson sveriges ekonomiska historia
statliga upphandlingsregler

2013-06-25

Moderna språk är det enda ämne i grundskolan som man kan välja bort.