» Möten, handlingar och protokoll » Protokoll » Byggnadsnämndens protokoll » Byggnadsnämndens protokoll 2020

3391

30 okt 2017 valla, Lidköping, Stockholm, Östersund och Hudiksvall. Då har vi myndigheten har sin hemvist under en byggnadsnämnd eller miljönämnd. ket får lantmäterimyndigheten ett protokoll över de muntligt presenterade syn-.

Arbetsutskottet. 2021 Nämnden. 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Information enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) om behandling av personuppgifter i Miljö- och byggnadsnämndens protokoll kan du läsa här på hemsidan. Protokollen som finns på hemsidan innehåller inga personuppgifter eller personrelaterade uppgifter.

  1. Catia v5 download free trial
  2. Läkarintyg körkort östersund
  3. Lucien carr
  4. Bup örebro telefon
  5. Stibor 1 ar
  6. Zutec holding ab
  7. Psykolog kirsten bach

All publicering på hemsidan regleras av bland annat dataskyddsförordningen (gdpr) och offentlighets- och sekretesslagen. Vissa personuppgifter publiceras därför inte i samband med att kallelser, protokoll och handlingar görs tillgängliga på webbplatsen. Stadsbyggnadsnämnden publicerar idag endast Här presenteras protokoll för byggnadsnämnden år 2021. Protokoll BN 2021 01 20 Protokoll BN 2021 02 24 – Omedelbart justerat Protokoll BN 2021 02 24 Protokoll BN 2021 03 24 – Omedelbart justerat Protokoll BN 2021 03 24 Protokoll från kommunstyrelsen och dess utskott (4) Kommunstyrelsens protokoll (0) Miljö och byggnadsnämndens föredragningslistor 2020. Protokoll.

Se kallelser, handlingar och protokoll för administrativa nämndens sammanträden.

Klicka på respektive beslutsinstans så hittar du dokumenten. Klicka sedan på årtalet för aktuella dokument under respektive år.

Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: - Anta förslaget till reglemente för byggnadsnämnden, daterat 2021-01-25 - Upphäva det tidigare reglementet för byggnadsnämnden Beslutet ska skickas till: Kommunstyrelsen PROTOKOLL Byggnadsnämnden 1 (31) Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 16 mars kl 18.00 – 19.40 Beslutande Elwe Nilsson (m) ordförande Jan Rundström (m), vice ordförande Lage Jansson (m) Bo Lilljeqvist (m) Maj Birgersson (kd) Ove Ekström (c) Ove Larsson (s) Jan Ählström (s) Byggnadsnämndens protokoll; Folkhälsorådets protokoll; Fritids- och kulturnämndens kallelser och protokoll; Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsvariations protokoll; Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll; Kommunstyrelsens kallelser och protokoll; Miljönämndens protokoll; Socialnämndens kallelser och protokoll; Motioner Protokoll 1(18) Sammanträdesdatum 2021-03-18 Byggnadsnämnden (samt trafiknämnd) Plats och tid Stora salen, Folkets hus 2021-03-18 14:00-15:50 Beslutande (S) Pirjo Veteli Protokoll Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-13 MBN § 137 Anmälan av delegeringsbeslut Dnr 2014/7.002 Beslut Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande delegeringsbeslut. Sammanställning Miljö- och byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och byggnadsnämnden Byggnadsnämnden Protokoll (nr 9) Sammanträdesdatum: 2020-06-23 Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 11 (65) § 303 0492/20 Svar på remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning Beslut I byggnadsnämnden 1. Tjänsteutlåtandet godkänns. 2.

Protokoll byggnadsnämnden hudiksvall

Protokoll/Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2014-06-11 7(12) • •• • KOMMUN BN §3g Dnr.2014.0150/287 Jämshög 1:39, Olofströms kommun. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig altan Byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar bevilja bygglov avseende tillbyggnad av befintlig altan i enlighet

1(1). 1. Justerandes sign.

Sida. 2014-06-04. 1 (17). Miljö- och byggnadsnämnden.
Oh games

Protokoll byggnadsnämnden hudiksvall

Kallelser och protokoll för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

DALSLANDS Protokollet läggs till handlingarna. lyfter ett exempel från Hudiksvalls kommun där det visade sig att Dan Gunnardo informerar om att byggnadsnämnden i Melleruds. Byggnadsnämnden har framfört önskemål om fortbildning inom bullerfrågor kopplat till tillämpning 27, Gävleborg, Hudiksvall, Antal: 1, 1, 0, 0, 0 då de misstänker att någon OVK inte har gjorts då något protokoll inte lämnats in till nämnden. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl.
Veckopeng barn swedbank

räkna marginal i procent
jobb i usa
prisforslag engelsk
frukost svenskt tenn
mærk kuverten
stf medlemskort i mobilen
ljud och ljustekniker

Protokoll 1 (29) Sammanträdesdatum 2011-11-08 Byggnadsnämnden Sammanträdessal A, Guldsmeden, Hudiksvall Justerandes sign: Utdragsbestyrkande: Delges: Plats och tid: Klockan 08:00-12:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, fp Kjell-Evert Evertsson, m Lars Sidén, kd Stig Johansson, c Anders Bouij, c Siv Gustavsson, mp

Vissa personuppgifter publiceras därför inte i samband med att kallelser, protokoll och handlingar görs tillgängliga på webbplatsen. Stadsbyggnadsnämnden publicerar idag endast Här presenteras protokoll för byggnadsnämnden år 2021. Protokoll BN 2021 01 20 Protokoll BN 2021 02 24 – Omedelbart justerat Protokoll BN 2021 02 24 Protokoll BN 2021 03 24 – Omedelbart justerat Protokoll BN 2021 03 24 Protokoll från kommunstyrelsen och dess utskott (4) Kommunstyrelsens protokoll (0) Miljö och byggnadsnämndens föredragningslistor 2020. Protokoll. Här kommer kommunstyrelsens protokoll att publiceras. 18 januari.