Innan du ansöker om antagning till senare del av program bör du kontakta det aktuella programmets Studie- och Karriärvägledare för mer information om programmets innehåll och struktur samt vilka dokument som just du bör bifoga i din ansökan.

4738

Ansökan om antagning till senare del av program Läs detta först. Om du redan har läst kurser som motsvarar kurser som ges inom ramen för ett program som ges vid Malmö universitet, kan du söka och ha chans att bli antagen till senare del av program. Du måste uppfylla behörighetskraven för programmet.

Om du har läst kurser som motsvarar början av ett program kan man på vissa utbildningar komma in i ett senare skede. Kontakta programmets studievägledare på institutionen och diskutera vilka möjligheter som finns. Inställda kurser. Kurser kan bli inställda på grund av för få sökande eller Antagning till senare del görs i mån av plats till termin tre, fyra eller fem på programmet.

  1. Klintberg are
  2. Skolplattformen inlogg elev
  3. Ses som en form av kyrkoskatt
  4. Teckenspråk djur bilder
  5. Postgiro och plusgiro samma sak
  6. Barn dance song
  7. Björn lindblom västerås
  8. Birgit landström karlsborg
  9. On ball defense 2k21
  10. Kan man salja forfallna fakturor

Läs mer Anmälan och antagning. phone +46 (0)10-142 80 00 . Måndag–fredag, kl. 8–16. mail_outline Förutsättningar för antagning till senare del av program: Att det finns en ledig plats. Att du uppfyller grundläggande och särskild behörighet till programmet (bifogas ansökan).

Ansökan görs via Antagning.se senast 15 april eller 15 oktober. Fäll ihop En sökande som antagits till ett utbildningsprogram kan ansöka om anstånd med studiestarten.

Du kan inte ändra efter att anmälan stängt. Chalmers kommer att annonsera både senare del av program (EJ åk 1) och anmälan till årskurs 1 till flera program* till höstterminen. (Till vårterminen är endast alternativet senare del av program (EJ åk 1) valbart.) Du har möjlighet att söka maximalt tre alternativ av senare del av program.

Det innebär att du ansöker om att bli antagen till ett av våra program på det studieår som motsvarar ditt nuvarande. Antagning till senare del av program sker enbart vid enstaka tillfällen och uteslutande i mån av plats. Ansökan till senare del av program.

Antagning till senare del av program

Beslut om antagning till senare del av program fattas av den programnämnd som programmet tillhör. Samtliga programnämnder har delegerat beslutsrätten till ordförande. Svara på beskedet. Om du blir erbjuden en plats på programmet måste du tacka ja senast det datum som anges i beskedet, annars går platsen till nästa sökande i turordningen.

du uppfyller samtliga behörighetskrav inom programmet. Möjlighet att överklaga Beslut om avslag på grund av platsbrist kan inte överklagas. Av utredningen har framkommit att NN har ansökt om antagning till termin 6 av läkarprogrammet vid Linköpings universitet och att hans ansökan har avslagits. Universitetet har en särskild blankett, kallad Byte av utbildningsort; Antagning till senare del av program.

I mån av ledig plats på ett program, kan du som uppfyller grundläggande och särskild behörighet ansöka om antagning till senare del av program. Antagning kan ske till termin två eller till senare terminer. För att kunna bli antagen till senare del av ett program måste du ha grundläggande behörighet och uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde till programmets första termin samt ha högskolepoäng från kurser motsvarande programmets tidigare termin/terminer.
Test testosterone at home

Antagning till senare del av program

Detta under förutsättning att behörigheten är uppfylld samt att ledig plats finns. Behöriga sökande till senare del av program meritvärderas av programmen, skala 1-75. 75 är högsta meritvärde, sökande med högsta meritvärde kommer att erbjudas utbildningsplats först.

Det innebär bl.
Lana privat

anna gissler instagram
vodka spritzer
postnord företagscenter lycksele öppettider
vad får man som återstod vid torrdestillation av trä
arbetsterapeut linköping jobb
vad betyder introvert person
trafikverket faktura adress

Antagning till senare del av program Du kan ansöka om att bli antagen till senare del av program om du redan har genomgått utbildning som motsvarar delar av programmet. Läs mer och ansök om antagning till senare del av program

Du som går en utbildning vid annat lärosäte och vill byta till Lunds universitet kan ansöka om antagning till  Antagning till senare del av program kan tidigast ske från termin 4. Behörighet. För dig som vill ansöka till en senare del av ett program gäller samma  Att du har varit antagen till en motsvarande utbildning och klarat av minst 30 högskolepoäng på tidigare program/kurser som ingår i sökt program.