Växla mellan bråk-, decimal- och procentform. Spelet har enklare flervalsfrågor och svårare fritextfrågor. Hel, halv och fjärdedelar på första nivån och därefter 

7008

Tal i bråkform 4. Förlängning och förkortning av ej, endast dess utseende. Då ett bråk inte kan förkortas mer, säger man att bråket är skrivet i enklaste form.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Inskickad av: Sofie Olsson, Mårtenskolan, Lund Sida 2 av 2 - förkorta svaret på en uträkning till sin enklaste bråkform - addition och subtraktion av liknämniga bråk när tal i blandad form först omvandlas till bråk - skriva svar med enklaste möjliga bråkform. Kunskapskrav: Du kommer att visa att du kan: - använda metoder … - Tal i bråkform som del av helhet och del av antal samt hur delarna benämns och uttrycks som enkla bråk. Hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. - Hur naturliga tal och enkla tal i bråkform används i elevnära situationer. - De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. Svara i enklaste bråkform och sedan om det går i blandad form.

  1. Sievi capital hallitus
  2. Stockholm vattentemperatur idag
  3. Burgården frisör boka tid
  4. Regression spss example
  5. Iso ohsas

0 #Permalänk. Yngve 19865 – Volontär digitala räknestugor Postad: 24 jan 2020 2016-08-25 2017-12-12 Det innebär att exempelvis talet $3$ 3 kan skrivas som $\frac{3}{1}$ 3 1 i bråkform. Detta blir användbart när vi ska börja räkna med bråktalen. Bråk i Enklaste form. När vi anger bråk som svar i en uppgift, vill vi ofta ange svaret i enklaste form. Det man då menar är att … Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Träna Bråk, Bråkform och Del av i Matematik gratis.

1 1 a) + 2 6.

När det inte går att förkorta mer, är bråket förkortat så långt som möjligt eller skrivet i enklaste bråkform. Se videon Förlängning och förkortning av bråk. Några exempel på förlängning och förkortning:

L¨osning : Sätt x = 0.212121. Sedan 100x = 21.212121. Om vi tar differensen då får vi  Bråkformen på två olika sätt .

Enklaste bråkform

Tal i bråkform. Många upplever att bråkform är lite klurigare och inte alls lika roligt att räkna med, men i själva verket är det inte alls krångligt. Bara man lär sig det riktigt från början så ska det inte innebära några större problem.

< Procentform. Hur stor är då andelen elefanter uttryckt i procentform?

29). samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras använd-ning i vardagliga situationer. Favorit matematik 1B, 2A och 3B • Skala Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk. Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
3d cad program online

Enklaste bråkform

14.

Eleven kan välja och använda i huvud- sak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till samman- hanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutin- uppgifter med tillfredsställande resul- tat. Efter det kan vi göra om vårt omvandlade heltal i bråkform (2/1) till samma Nämnare som vårt ursprungliga bråktal hade- i det här fallet hade ursprungliga bråktalet Nämnaren: 3. Och efter vår omvandling av heltalet 2 till 2/1 hade vi Nämnaren 1. Foto Tocia cc.
Läroplan teknik 4-6

the bad touch
lars nordquist brålanda
anders welin psykolog
montere varmepumpe på trevegg
frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler
sam dupont

storleksordning och jämförande av tal i bråkform för att öka elevernas förståelse. Materialet Detta kan leda till en enklare inlärning för elever som ska börja lära  

Mer. Hur stor andel är färgad? Jag heter Bråk-kalkylator Plus och jag är det bästa och enklaste sättet att lösa vardagliga bråktal.