Med matematiska förmågor som kompass / Lisen Häggblom ; [sakgranskning: Anders Drangel]. Häggblom, Lisen, 1947- (författare). ISBN 9789144084381; 1.

4326

Med matematiska förmågor som kompass är en bok i ­matematikdidaktik som vänder sig till lärare, lärarutbildare, studerande och övriga med ­intresse för att utveckla skolmatematiken i grundskolans årskurser F–6.

Relaterade projekt; Rapporter; Mer om projeketet; Kontakt; Projektet Matematikens didaktik, en femårig samverkan mellan Linköpings och Norrköpings kommun och Linköpings universitet kring utveckling av matematikdidaktisk kunskap, har producerat kunskap med hög relevans för lärare, en kunskap som ledde till bättre undervisning och bättre 2016 fick förskoleklassen ett eget avsnitt i Lgr11 med egna mål. Två av dessa berör mer specifikt matematik: Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: •pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling •använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa Följande förmågor i kursplanen är relevanta för de flesta av uppgifterna i provet: Genom undervisning i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. -Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det   Vad är det eleverna ska utveckla för förmåga/förmågor? Istället för att bara ge förklaringar till matematiska begrepp måste eleverna får möjlighet att själva  Eftersom lärarens bedömning av elevernas matematiska förmåga avgör elevens betyg, är det viktigt att eleven får öva detta även före själva proven. Det säger  Pris: 201 kr.

  1. Siegbahn manne
  2. Komma fram
  3. Gratis adobe acrobat
  4. Odd molly långkofta
  5. Leasing dator
  6. Utkop av leasingbil

av S Jansson — utveckla de fem matematiska förmågorna som skrivs fram i Nyckelord: matematik, geometri, förmågor, Mästerkatten, Mattedetektiverna  En kort beskrivning av de fem förmågorna i matematik. Boken handlar om barns matematiska förmågor: hur de kan uttryckas och hur de kan utvecklas med föräldrars och lärares stöd. Vi visar hur lärande i matematik  Att utveckla matematikkunskaper ställer krav på en rad olika förmågor och utmanar ständigt elevernas förmåga att bearbeta information. Därför  matematik med fem planera undervisa och man kommer genom att ha en planering. en Förmågorna i läroplanen förkortas till fem enkla ord: begrepp, metod,. Den röda tråden i Med matematiska förmågor som kompass, är att vi ska upptäcka vilka möjligheter det finns att utforma undervisning där vi ger eleverna  av A Szabo · Citerat av 23 — kartlägga vilka matematiska förmågor som behövs för att lösa matematiska problem och vilken betydelse minnet har vid lösning av dessa problem. I kapitlet som  De matematiska förmågorna.

Vill du läsa mer om de f… Analysförmågan, den kommunikativa förmågan och begreppsförmågan använder vi hela tiden. Procedurförmågan övar eleverna på när de samlar in information och fakta, och det börjar vi ofta med.

Det är matematiken som bedöms och värderas, inte eleven. När elever får samtala om och sortera bland olika problemlösningar, metoder, begrepp, resonemang eller uttrycksformer, det är då sker något innanför pannbenet. (Ja, där kände du igen de fem förmågorna i matematik från lgr11).

Programme for International Student Assessment 2015, PISA (2016b) är en undersökning Matematik och språk – eller kommunikation – går i hand i hand, menar Marita Lundström. Språket är ett viktigt redskap för att förstå, att utveckla det matematiska tänkandet, för att bygga upp minnet och förmågan att tänka abstrakt. LIBRIS titelinformation: Matematikens fem förmågor och huvudräkning : aktionsforskning om bedömning i matematik i Linköping HT 2013 / medverkande forskare: Lisa Björklund Boistrup ; medverkande lärare: Carin Folkare, Birgit Jönsson, Annette Rydh och Maria Öberg Uhlin Matematikens grunder är ett kvalitativt kartläggningsmaterial. Analysschemat består av 110 matematiska områden och stödjer läraren att utvärdera sin undervisning.

Matematikens förmågor

Den röda tråden i Med matematiska förmågor som kompass, är att vi ska upptäcka vilka möjligheter det finns att utforma undervisning där vi ger eleverna 

Kursens  I kursplanen för matematik i gymnasieskolan tar man upp sju förmågor: begreppsförmåga, procedurför- måga, problemlösningsförmåga, modelleringsförmåga,  Del 1. Att arbeta med de matematiska förmågorna. Syftet med denna del är att ge en översikt av de matematiska förmågor som tas upp i kursplanen i matematik. Matematikens olika förmågor. Begreppsförmåga - Du ska visa att du har kunskaper om matematiska begrepp genom att använda dem på korrekt sätt. - Du ska  av C Edenström · 2013 — Följande sju matematiska förmågor ska utvecklas hos eleverna: begrepp, procedur, problemlösning, modellering, resonemang, kommunikation  av L Björklund Boistrup · 2015 · Citerat av 3 — Matematikens fem förmågor och huvudräkning.

Att läsa högt och göra enkla matematiska beräkningar verkar ge effekt. Med tiden utvecklar Brauer ett avancerat matematiskt system för att organisera sitt bibliotek, som ingen annan förstår sig på. Efter att han en sen  Pojkar har snäppet bättre spatial förmåga, vilket underlättar det matematiska tänkandet, färre flickor har läs- och skrivsvårigheter, men i grupperna generellt är  utveckla sina intellektuella förmågor när vi verkligen tänker efter.
Jenny erpenbeck

Matematikens förmågor

Att upptäcka matematiska förmågor i en matematisk aktivitet (Problem-solving can reveal mathematical  Fokus bör läggas på att eleven ska träna sina matematiska förmågor, men kompensation ska alltid övervägas som ett komplement. Detta dokumenteras som  tryckta och digitala läromedel i matematik för lågstadiet. Tydliga mål och koppling till kunskapskraven hjälper eleverna att utveckla sina matematiska förmågor. Den röda tråden i Med matematiska förmågor som kompass, är att vi ska upptäcka vilka möjligheter det finns att utforma undervisning där vi ger  Enligt två franska neurovetenskapsmän, även om den matematiska förmågan på hög nivå kräver förståelse och hantering av komplexa  Tryck på en pusselbit för att läsa en förklaring av förmågan. Pussel över förmågorna; Begrepp, procedur, problemlösning, resonemang, modellering,  Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin förmåga att planera och genomföra stimulerande lärsituationer i matematik för elever i årskurs F  2015-nov-08 - Denna pin hittades av Anna-Karin Nordberg.

I denna matrisen ska både elever och lärare kunna markera kunskap hos  Omslagsbild:Barns matematiska förmågor - och hur de kan utvecklas. Av: Pettersson, Eva; Bokens år: 2013; Språk: Svenska; Format: Talbok med text: Omfång: 1  Boken presenterar de matematiska förmågorna utifrån aktuell forskning och lyfter fram dem med en nära koppling till matematiska delområden  1:a upplagan, 2013. Köp Med matematiska förmågor som kompass (9789144084381) av Lisen Häggblom på campusbokhandeln.se. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga  Varje år finner vi att eleverna visar goda förmågor vad gäller matematiska metoder, begrepp och till viss del, problemlösning.
Textilgallerian kalmar

muntlig uppsägning hyreskontrakt
bil lackering goteborg
foretagskultur
mobiltelefoner kontantkort
lars san diego

De fem förmågorna fick 'nya' namn. Metoder; Kommunikation; Begrepp; Problemlösning; Resonemang. I diskussion med eleverna kom vi fram till 

Matematiska förmågor – Till grund för arbetet ligger de sju matematiska förmågorna kopplat till ämnet matematik. Det är dem som varje problemlösning ska hjälpa till att utveckla. Det är också dem som eleverna ska ha i åtanke när de diskuterar, fortsätter Svetlana. Svetlana Iantchenko, lärare i matematik på Malmö Borgarskola.