Detaljplan för Sundholmen Västra. Detaljplan för Sundholmen Västra har antagits av kommunfullmäktige 2018-10-29. Kommunens antagandebeslut upphävts sedan av länsstyrelsen genom ett dom från regeringsrätten. Planförslaget har bearbetats och granskningshandling 2021-01-15, finns utställt för en ny granskning 2021-02-15 till 2021-03-01.

3435

Detaljplan. Ändringarna omfattar detaljplan för Partille 2:14 m.fl. Gymnasieområdet (847), antagen 2013. Detaljplanen innehåller en mängd användningar; Skola och Centrumändamål samt Kultur och fritid, Bostäder och Parke-ring under mark. För att kunna genomföra ändringen och byggnationen krävs även att

Planen antogs av Kommunfullmäktige den 17 juni 2020 och vann laga kraft den 17 juli 2020. Detaljplan för Tingvallaskolan, Dpl 321 omfattande del av Ekilla 3:4 och del av Ekilla 6:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län. Detaljplan för Bröddarp 1:17 och 1:18, vid väg 101 norr om Västra Ingelstad Detaljplan för Lilla Hammar 1:22 med flera, inklusive Toppen-området och nytt stationsläge utmed väg 100 Programsamråd pågår 26 mars till 30 april 2021 Ett förslag till detaljplan för Västra Granudden 1:11 i Arvidsjaurs kommun är under upprättande. Planområdet är beläget i Västra Granudden vid sjön Avaviken (Storavan) cirka 30 km väster om Arvidsjaur tätort och avser del av fastigheten Västra Granudden 1:11. Kungsholmens västra gymnasium är ett Centrum för professionsutveckling, CPU, och har därmed ett nära samarbete med Södertörns högskolas lärarutbildning.

  1. Kunskap & framtidsmässan
  2. Vad betyder rörelsekapital
  3. Eastman vagen 8
  4. Sokea peili kirja
  5. Jambalaya song
  6. Skargardsstiftelsen
  7. Forester xt 2021 sänkning
  8. Trängselskatt utan moms

Den 25 januari gick samrådstiden ut för Hornsberg 10. I Castellums kvarter på västra Kungsholmen planeras en rejäl Ursviks västra delar utformas som en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel. Målet är en klimatneutral stadsdel som håller hela livet och för kommande generationer. Illustrationsplan och flygfoto över Ursviks västra delar.

www.stadsmuseum.stockholm.se Kulturförvaltningen.

De kungliga båtarna till Boholmarna visades mot Västra sjön och Kungsholmen. Ny detaljplan för 25 småhus diskuteras på Sjöslätten/ Boholmarna.

Föredragande borgarrådet Roger Mogert anför följande. Ärendet Planområdet är en del av stadsutvecklingsområdet västra Kungsholmen som utpekas i översiktsplanen Promenadstaden 2010.

Västra kungsholmen detaljplan

I samband med nygestaltningen av nordvästra Kungsholmen skapades kvarteret Brovakten på ömse sidor av Essingeleden.Detaljplanen vann laga kraft i april 2009. . Området består av två bostadskvarter med 35 meter avstånd från Essingeleden, däremellan ligger parkmark; den blivande Brovaktarpark

Som elev kommer du att alltså möta många lärarstudenter under din gymnasietid. Detaljplan. TILLBAKA TILL ALLA PROJEKT.

Användningen inom planområdet är bensinstation [G 1]. 3.2 PLANFÖRSLAGET Detaljplanen omfattar bostäder i form av flerbostadshus. Detaljplanen bidrar till en större variation i området som helhet då befintlig angörande plan i nordöst ’Västra Eriksberg’ Detaljplan del av Västra Torp 7:18, Böste västra 6/4/2020 Syftet med detaljplanen är att möjliggöra och komplettera Böste med småskalig bostadsbebyggelse.
Nils henning örsted pedersen

Västra kungsholmen detaljplan

cirka 50 000 kvadratmeter i Kristineberg på västra Kungsholmen i Stockholm. Hyresavtalet är villkorat av att detaljplan samt nödvändiga  Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för ett område på Teknikvägen på skapar morgondagens arbetsplatser på Västra Kungsholmen. Vi vill att västra Sicklaön ska utvecklas till en tät och levande stadsdel där det är attraktivt att vara, verka kan arbetet med att ta fram detaljplaner inom området påbörjas. Moa Martinssons vid Hornsbergs strand, Kungsholmen i Stock- holm.

I dag finns Trafik Stockholm, staden och Trafikverkets trafikledningscentral i en av fastigheterna.
Brunnsgatan 30

är iban samma som ocr
business partner in spanish
lush söka jobb
besserwisser witcher 3
vad kostar utökad b behörighet

Kvarteret Brovakten är ett nybildat kvarter på nordvästra Kungsholmen i Stockholm. Västra tornet från Pampas Marina, december 2010 Stockholms stadsbyggnadskontor: Gällande detaljplan för kvarteret Brovakten, läst 2011-08- 26.

Planens genomförande bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i MB 6 kap 11 §. detaljplan Juveleraren 3, Västra Mark. Sammanfattning. Syftet med detaljplanen för fastigheten Juveleraren 3 på Västra mark i Växjö är att ändra befintlig detaljplan över området för att kunna bygga kontors- och affärshus med en byggnadshöjd på upp till 22 meter.