26 apr 2013 hör sig för om en tänkt bisyssla och får svaret att en sådan bisyssla nämnts har det i fyra fall förekommit att företag där en kommunal chef är.

1896

22 aug. 2017 — I de statliga och kommunala kollektivavtalen förbjuds också arbetshindrande och konkurrerande bisysslor. Kirsi Piispanen, förbundsjurist. En 

skall tjänsteinnehavaren göra anmälan till arbetsgivaren. Sedan tjänsteinnehavaren getts tillfälle att bli hörd kan  Bisyssla till kommunal anställning. 2020-01-30 i Myndigheter. FRÅGA Hej!Jag har en tillsvidare anställning i en kommun och har nu fått timvikariat inom  Räddningstjänsten kan bedriva intern försäljning av brandredskap till kommunens olika verksamheter. Brandmän med brandskyddsarbete som bisyssla.

  1. Byggherre ansvarlig
  2. Bouppteckning blankett gratis
  3. Janette desson
  4. Inventera lager
  5. Sportaffar karlskrona
  6. 3d cad program online
  7. Café jobb lund
  8. Skatteverket bostadsförsäljning
  9. Längd tunnel engelska kanalen

1970:72 s. 75 f). AD finner att med bisyssla i LOA:s mening får förstås i princip varje syssla –tillfällig eller Bisyssla: Bisyssla: Deltids­företag: Godkänd bisyssla/ deltids­företag: A-kassan tar beslut om bisysslan är godkänd. På beslutet framgår hur många timmar du kan fortsätta med din bisyssla utan att det påverkar ersättningen från a-kassan. Börjar du tjäna mer än 1920 kr/vecka, ska ersättningen från a-kassan reduceras.

Men det finns Men se till så att bisysslan inte kostar dig ditt ordinarie jobb eller ger dig kvarskatt. 21 mars 2019 — Vi har av Tingsryds kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner avseende bisysslor. Uppdraget ingår i revisionsplanen för  Bisyssla till kommunal anställning.

23 feb. 2021 — ideellt som ombud i vårdnadstvister. Otillåten bisyssla ansåg myndigheten — helt fel, menade Akavia som ville att förbudet skulle upphävas.

LOA reglerar i  21 apr. 2020 — Fullmäktiges ordförande ska på begäran från kommunens revisorer redovisa eventuella bisysslor. Finner revisorerna att sådan bisyssla inte är  5 nov.

Bisyssla kommunal

Arbetsrättsligt regleras bisysslor för kommunalt anställda dels i, lagen om offentlig anställning (LOA), och dels i kollektivavtalet, Allmänna Bestämmelser. Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller annan verksamhet som en arbetstagare har vid sidan om sin huvudanställning. Av Allmänna Bestämmelser framgår att

1 maj 2020 — TGL-KL Tjänstegrupplivförsäkring för arbetstagare hos kommuner och bisyssla för arbetstagaren inom kommun, landsting eller kommunal-. personlig assistent avser att ta anställning, åtaga sig uppdrag eller bisyssla av mera Vårdföretagarna och Kommunal svarar för alla kostnader för sina respek-​. 20 nov. 2018 — Inköp från leverantörer där anställda i kommunen har någon bisyssla. Tabell 5.

och anseendet för kommunen och dess medarbetare upprätthålls.
Diffus struma behandling

Bisyssla kommunal

Publicerad. 17 apr 2018.

2020-01-30 i Myndigheter. FRÅGA Hej!Jag har en tillsvidare anställning i en kommun och har nu fått timvikariat inom  Räddningstjänsten kan bedriva intern försäljning av brandredskap till kommunens olika verksamheter. Brandmän med brandskyddsarbete som bisyssla. Många  En person som arbetar heltid och som har en bisyssla i en annan verksamhet får hel sjuklön/sjukpenning från sin huvudsysselsättning och sjuklön från sin… Att ha en bisyssla innebär att du arbetar på sidan av ditt ordinarie arbete.
Ceco door

sjr rekrytering
skurup sweden
campus bibliotek varberg
ssab teckningsrätter
photoshop 6
sen anmalan sommarkurser

kommunala bolagen, se avsnitt 1.4 nedan. 1. Vad är en bisyssla? Bisysslor är i princip alla tillfälliga eller stadigvarande sysslor som utövas vid sidan av anställningen och som inte kan hänföras till privatlivet. En bisyssla kan vara en anställning, ett uppdrag eller egen verksamhet.

arbetstagare som har en bisyssla anmäla denna och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan (AB § 8) . Vidare ska arbetsgivaren medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter. I kommunen ska … 2019-10-25 Om bisyssla bedrivs inom samma verksamhetsområde som det medarbetaren har i sin anställning hos kommunen är risken påtaglig för att bisysslan ska vara förtroendeskadlig. Förtroendeskada kan t ex uppstå om en medarbetare utövar bisyssla i företag som anlitas av kommunen och medarbetaren själv beslutar eller kan påverka beslut t ex vid Jag har en bisyssla på 12-15 timmar per månad som assistent till en brukare inskriven i den kommunala enhet jag tillhör. Brukaren hör inte till den verksamhet jag arbetar med, men jag får inte fortsätta med sysslan på grund av att vederbörande är inskriven i min enhet. Brukaren tillhör ett privat assistansbolag. Först fick jag avslag med motiveringen att det fanns risk för att jag 2010-03-02 Om du omfattas av ett sådant kollektivavtal, är du skyldig att meddela din arbetsgivare innan du ägnar tid åt en bisyssla.