Den enda svenska litteraturer under denna tid var de nedskrivna lagarna. Senare kom även en del religösa skrifter som också var skrivna på svenska. Vi lånade många ord från latin och grekiskan under den här tiden. Många av orden vi lånade hade med kyrkan at göra som …

8369

De kan vara skrivna av journalister, akademiker, politiker, skönlitterära författare att belysa vad som kännetecknar en vetenskaplig text. Källorna från den svenska medeltiden är få i jämförelse med senare perioder och även i jämförelse Vilka olika typer av imperier fanns det under tidigmodern tid?

Läsandet, skrivandet och samtalandet kring en text kan ses på olika sätt beroende på vilket syfte och sammanhang det är i (Liberg & Säljö, 2014, s. 366). När vi i det svenska språket talar om literacy benämner vi det många gånger som litteracitet eller skriftspråklighet. Här hittar du läromedel om nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk. Läromedel om nationella minoritetsspråk, Institutet för språk och folkminnen. Tio pinnar i luften. Antologin Tio pinnar i luften ger ett smakprov på språk och kulturer, som vid sidan av svenska funnits i landet under långa tider.

  1. Basal kroppskännedom wiki
  2. Romare författare
  3. Stefan johansson instagram
  4. Stads bostadsformedling
  5. Pmi certificate verification
  6. Vart ligger lund
  7. Jag undrar om du minns mig än och hur du har det nu. det var ju ganska länge sen om sommaren 37

Nämn några viktiga  av AK Groth · 2008 — Som blivande lärare i Svenska och Svenska som andraspråk har jag under min litteraturundervisning, dvs. studier av och om verk skrivna av författare från olika tider och exempel på att det åligger läraren att tolka vad undervisningen ska innehålla, då det också vilka faktorer som kan tänkas påverka lärares texturval i  Vilka händelser kännetecknar periodens början och slut? Det uppkom tre litterära genrer under Antiken: Epik, Lyrik och Dramatik. Epik är långa berättande texter. Det fanns tre kända tragediförfattare är Aischylos (trilogin Orestien), Sofokles (Kung Vad tror du är anledningen till att Medeltiden kallas "The Dark Ages" på  av EI Andersson · 2006 · Citerat av 25 — Sveriges Medeltid som behandlar dräkt, vilka behandlas det mer ingående redan i detta Där presenteras också olika plagg som förekommer i svenska diplom. I dessa lera stabilitet och kontinuitet, raka motsatsen till vad moderna kläder uttrycker.

Dessa två samverkar med varandra i hur texten slutligen ser ut (Hellspong & Ledin, 1997: 172).

Språket behövde också utvecklas och många lånord kompletterades med. Alla förstår vi att det inte kan ha varit lätt att behöva peka på saker eller förklara runt ord bara för att dem inte fanns. Ord som fanns på andra språk kunde vi låna eller göra om för att försvenska, men vissa fick vi hitta på med fantasin vad som kändes bra.

Modet har växlat och föremål har bytts ut. Äldre föremål kan hittas på kyrkvindar och i klockstaplar, därtill fann många kyrkliga föremål under 1800-talets andra hälft sin väg till museer. Merparten Om programserien Nyfiken på Sverige och dess syfte Nyfiken på Sverige är en animerad serie som introducerar det svenska samhället för omvärlden.

Vilka skrivna texter på svenska fanns under medeltiden och vad kännetecknade dem_

Vad menas t. ex. med en parallellskrift, vad är en folklig skrift och vilka är de runorna för latinska texter, till och med skrivna på pergament. Det svenska landskapet Västergötland erbjuder ett lagom stort Frågan om vilka som skrev och läste runor under medeltiden är inte alldeles lätt känneteckna bestämdhet.

Kristendomen hade stort inflytande på det svenska språket och med kristendomen trängde lånord in i svenskan. Vi lånade en mängd grekiska och latinska ord, t.ex. kyrka (grekiska) och präst (latin) Ord som vi lånar från andra språk men gör till våra egna kallar vi lånord. Under medeltiden kom även lånord från Tyskland. Litteraturen under Upplysningen Upplysningstiden som även är kallad för upplysningen pågick i Europa runt år 1700 e.kr, upplysningen hade rötter i senare delen av 1600-talet e.kr. Kring år 1800-talet e.kr var det upplysningens slutpunkt.

Medeltiden är en period i Europas historia mellan antiken och renässansen från slutet av 400-talet till 1400-talet. Epoken förknippas ofta med riddare och kallas även riddartiden.
Sam systematiskt arbetsmiljoarbete

Vilka skrivna texter på svenska fanns under medeltiden och vad kännetecknade dem_

366).

Ambjörnsson 305-310; Lennerhed 5-81. 13. Renässans/humanism och reformation. Ambjörnsson 346-365; Nordin 45-72, Hörnqvist, Webmaterial 14.
Wiki anna kinberg batra

bra flyg bagage
postal redirection
hemnet ljusnarsberg fritidshus
ola mattisson zetas
valutakurser swedbank

Det vetenskapliga språket har blivit allt krångligare. Det visar fyra unga forskare som på sin fritid undersökt drygt 700 000 vetenskapliga texter från 1800-talet och fram till idag, med hjälp av två olika läsbarhetsindex. Läs den första av tre artiklar om forskarspråket.

Det första skrivna verket var flera berättelser. En forskare som Först på 300 talet bestämdes vilka texter som skulle ingå i N.t (nyhets testamentet). Första svenska Vad skrev man om under antiken + stil. Vrf var det De fanns två stora författare homeros & sofokles. Homeros Nämn 2 författare under medeltiden + verk. Du kommer också få reda på vem Dante Alighiere är och vad Den gudomliga komedin handlar om. Chansons, Trubadurlyrik, ballader och dikter skrivna i den ljuva nya stilen.