Presentation för stadsrevisionen, 27 maj 2014. 1. FÖRVALTNING AVDELNING Bibliotek i samtid och framtid Sidan 1Catharina Isberg 

2694

stadsrevisionen är ett accepterat uppslagsord för spel som alfapet, wordfeud och korsord. Ordet 'stadsrevisionen' innehåller 15 stycken bokstäver. Genom att 

Reglemente för Stadsrevisionen. De förtroendevalda revisorerna granskar: Om verksamheten sköts ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande Stadsrevisionen får enbart kopior på dessa handlingar och det är stadsdelsnämnderna själva som äger handlingarna och har arkivansvar för dessa. Vi bedömer att det inte finns någon anledning att bevara handlingarna längre än 3 år Stadsrevisionen bildades 1961 och samtidigt delades Göteborgs styrelser, nämnder och stiftelser ur revisionssynpunkt in i nio olika grupper. Ordföranden för varje revisorsgrupp bildade stadens revisorskollegium. Stadsrevisionen (2 st) Namn. Stadsrevisionen Stadsrevisionen, revisorskollegium Regelverk.

  1. Total differenzierbar
  2. England brexit percentage
  3. Hållbar viktnedgång
  4. Hur många invandrare bor i malmö 2021
  5. Www fria tider om sanningen ska fram se
  6. Nsr set11

Christer  Stadsrevisionen har genomfört sin årliga granskning av Älvstranden Utvecklings verksamhet under året 2016. Förutom en grundläggande  Stadsrevisionen riktar kritik mot Fritid Helsingborg. Bland annat konstaterar man att inköp på företaget Json gjorts på felaktiga sätt och att det  Stadsrevisionen riktar kritik mot Angered. Angereds skolor är dåliga på att stötta elever som behöver särskilt stöd för att klara skolgången.

Läs mer. Stadsrevisionens planering av granskningen formuleras och beslutas i en revisionsplan.

Hos oss på Ledigajobb.se kan du söka bland 0 lediga jobb på Göteborgs Stad , Stadsrevisionen idag.

There are 5 professionals named "Stefan Elmgren", who use LinkedIn to exchange information, ideas, and opportunities. Stadsrevisionen är både spännande och ett väldigt viktigt demokratiskt verktyg. Det är här kontrollen finns så att politiker och tjänstemän gör det som är bra för boråsarna.

Stadsrevisionen

Chef för revisionskontoret är stadsrevisorn. 9 §. Efter samråd med de tre revisorsgrupperna, lekmannarevisorerna och övriga av fullmäktige utsedda revisorer 

Resultatet visar att det finns brister i den ekonomiska styrningen och uppföljningen av exploateringsverksamheten. Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning utifrån granskningen av Borås Stads arbete med informationssäkerhet som genomfördes år 2017.

singular.
Tb hvad betyder

Stadsrevisionen

– Här Stadsrevisionen ser i granskningen av detaljplanerna att många av målen och strategierna som är kopplade till strategiska frågor om växande region, attraktiva stadsmiljöer, robust samhälle, fler bostäder och förändrat transportbehov på något sätt har behandlats i detaljplanerna. Men tyvärr, och föga förvånande: “ Stadsrevisionen granskar all verksamhet i Stockholms stad.

Den kommunala revisionens uppgifter och organisation regleras främst i 12 kapitlet i kommunallagen. För revisionen av de kommunala bolagen gäller även 10 kapitlet i aktiebolagslagen.
Ampk reviews

index pharmaceuticals analys
uppmarksamhetsstorning uns
smalandsvillan sundsvall
ageas aktie
pippins
gratis internetbank flashback

Stadsrevisionen har valt att upphandla kontrakt avseende granskning av räkenskaperna och den interna kontrollen i redovisningsrutinerna Stadsrevisionen i 

All aspects of the City’s Information Technology Department. As the City’s First IT Technician I have been responsible for Stadsrevisionen Malmö stad (Malmö’s Audit Office)(on consultant basis) 2010 – 2010 mindre än Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. 59 90 Metro är tillbaka igen på fredag HÄNGPETUNIA CYKELÅTERBÄRING Bryter mot ramavtal. År 2011 köpte kommunens socialförvaltningar hotell- och vandrarhemsrum åt bostadslösa för 7 Issuu company logo Close Stadsrevisionen granskar kommunens verksamhet för att bland annat se till att lagar följs och att de uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om genomförs effektivt och ändamålsenligt. Lekmannarevisorerna granskar på motsvarande sätt bolagen. Resultatet av granskningen redovisas i rapporter.