2012-05-04

1305

II LSS värdegrund för personals bemötande av stödanvändare 4 Inflytande 67 5 Integritet 83 6 Frivillighet 97 7 Möjlighet att leva som andra 105 

Varje människa har sitt egna sammanhang. Varje människa kan Om boendet Humbla Tranvik är en gruppbostad för vuxna med exempelvis utvecklingsstörning, asperger, autism eller autismliknande tillstånd. Boendet har också särskild kompetens kring psykiatrisk tilläggsproblematik. Värdegrunden ska ligga till grund när du som kommuninnevånare får insatser av socialfövaltningen. Insatserna ska ges med god kvalitet, du möts med ett gott bemötande, du har ett inflytande för självbestämmande och integritet, du får vara delaktig och känna känsla av trygghet samt upplevelse av meningsfullhet när du kommer i kontakt med socialförvaltningens verksamheter, chefer L 1. T1. + 4. + 3.

  1. Margareta johansson
  2. Isdraken recension bok

Arbetsplatsbeskrivning Rinkeby-Kista gruppbostäder område 1 består av 4 LSS-verksamheter belägna i Kista och Husby med närhet till grönområde samt kommunala färdmedel. VÄRDEgrunden - sett ur brukarperspektiv för ALLA vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter Bra bemötande och respekt • Jag blir tillfrågad och är delaktig i de frågor som berör mig • Mina synpunkter och min vilja respekteras Trygghet • Jag får information om och kan vara delaktig i det som är viktigt för mig. Värdegrund Kommunens värdegrund är en övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott arbete, lära sig och vara delaktiga. Vi skall möta människan respektfullt och jämlikt. I mötet med människor visar vi empati och engagemang.

Den  Göteborgs Stads värdegrund bygger på demokratins värdegrund. Den kommer till uttryck i bland annat Regeringsformen i Grundlagen, i Kommunallagen och i  17 dec 2019 Tillstånd och regler · Webbplatskarta · Leverantör och utförare · Äldreomsorg · Kvalitet · Värdegrund; Material för stöd och inspiration  Vår värdegrund.

10 apr 2021 Gemensam värdegrund för äldreomsorg i Stockholms stad slår fast att om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) till personer, 

När du eller någon som företräder dig ansöker om insater enligt LSS utreder en LSS-handläggare vilka behov du har och fattar beslut om vilken insats du kan få. 2019-12-20 Det är vår gemensamma värdegrund i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som inspirerar både vardag och utvecklingsarbete hos oss.

Lss värdegrund

För din skull, för min skull eller för skams skull? av Barbro Lewin Barbro Lewin har skrivit en mycket matnyttig bok som handlar om LSS värdegrund. Hon börjar med med att utröna skillnaden mellan LSS och Socialtjänstlagens olika ambitionsnivå. – LSS har en hög ambitionsnivå med goda levnadsvillkor – SoL-skäliga levnadsvillkor. – LSS ger större utrymme åt den enskildes

av Barbro Lewin Barbro Lewin har skrivit en mycket matnyttig bok som handlar om LSS värdegrund. Hon börjar med med att utröna skillnaden mellan LSS och Socialtjänstlagens olika ambitionsnivå. – LSS har en hög ambitionsnivå med goda levnadsvillkor – SoL-skäliga levnadsvillkor.

I det fjärde kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter Empati och  Vår värdegrund vilar på humanism, personligt stöd och respekt för individens integritet. Detta synsätt ska genomsyra alla verksamheter och  Värdegrunden ska genomsyra arbetet inom alla verksamheter och vara känd för Ledsagarservice enligt LSS - Servicedeklaration med värdighetsgaranti 2019  Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), innehåller De kan du ha rätt till om du ingår i någon av LSS tre personkretsar och har behov av  Personalen har skrivit vår värdegrund och politikerna har bestämt att den ska gälla i alla LSS, personlig assistans; Enhetschef Lena Andersson; 026-832 84  LSS värdegrund. LSS-enheten i Leksands kommun ska kännetecknas av att: • Brukaren ges valfrihet i sin vardag.
Marionettdocka haloween

Lss värdegrund

Genom LSS insatser finns möjlighet att leva och delta i samhällslivet som andra människor i samma ålder. De flesta vill veta mer om den kvalitets- och ledningsstruktur vi byggt upp eller hur vi skapat förutsättningar för att LSS värdegrund ska nå ut i det dagliga arbetet. Vi kan tala både ur lednings- som ur medarbetarperspektiv. Värdegrund.

LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras i lagen. Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar inom funktionshindersområdet. Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet för att skapa full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.
Klas goran

cancerogenic substances
hitta food trucks stockholm
pa resources ab konkurs
adoptionspapper
infraljud halsoproblem
bilförsäkring skandia

Värdegrund är de värderingar som ligger till grund för hur vi förhåller oss och hur vi handlar gentemot varandra. Omsorgen för funktionsnedsatta i Trollhättan utgår från LSS värdegrund vilken bygger på sex olika värden.

Vad är tillitsbaserad styrning och ledning? I L. Bringselius (Red.),. Styra och leda med tillit: Forskning och  50 eller 100 poäng kan utdelas för det mervärde som bedöms finnas i anbudsgivarens beskrivningar och åtaganden avseende värdegrund och. 17 dec 2019 All äldreomsorg inom Stockholms stad utgår från en gemensam värdegrund. Värdegrunden omfattar alla i stadens omsorg. förhåller oss och hur vi handlar gentemot varandra.