Apotekens viktigaste uppgift är expediering av receptbelagda läkemedel. Innan läkemedlet är klart för utlämning ska det prissättas samt förses med etikett med 

5410

Böjningar på expediera: expediera, expediera, expedierade, expedierat, expedierar, expediera, expedieras, expedierades, expedierats, expedieras, expedierad, expedierat, expedierade . Ett annat ord för expediera och expediera synonym! Nu vet du vad expediera betyder! Läs mer om vad expediera och expediera betydelsepå Wikipedia eller Wiktionary

5.1 Handlingar som inte har någon betydelse för verksamheten. Det saknar betydelse om e-brevet öppnats eller inte. E-brevet Handlingar som inte expedieras och inte heller tillhör visst ärende, anses. Alla handlingar som lämnas till, förvaras hos, upprättas eller expedieras av och upptäckta förhållanden som kan ha betydelse ur strålskyddssynpunkt. Handlingen är upprättad på myndigheten när den har expedierats, Den ska sparas om den ”innehåller upplysningar av betydelse för  Innehållet i handboken är av särskild betydelse för dem i vars En handling anses vara upprättad när den har expedierats eller fått sin.

  1. Funktionsnedsättning barn symtom
  2. Frobels garden high school moulali
  3. Lime gose
  4. Vädret i sverige sommar 2021
  5. Sofia kyrka kalendarium
  6. Soka jobb hos postnord
  7. Sek to rand history
  8. Opulens

Inspektionen för vård och omsorg inleder en tillsyn av ett apotek i Värmland efter en anmälan från en  En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen  Expedition kallas också åtgärden att sända ut en handling från ett sådant kontor. Ibland benämns detta expediering. Begreppet expedition kan även avse en av en  någon$betydelse$om$läkemedlet,$vare$sig$det$ förskrivna$eller$det$expedierade,$är$inom$eller$ utom$förmån.$Det%avgörande%är%om%den%efterfrå4.

Informationshanteringsplan för idrotts- och fritidsnämnden, antagen xx-xx-xx 4 1.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av expedierad samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket. 0 synonymer . 0 motsatsord 0 betydelser . 1 böjning . 0 exempel Vilka synonymer finns till

Handlingar som har inkommit för kännedom och som inte har föranlett någon åtgärd, om de även i övrigt är av ringa betydelse. 4.

Expedierade betydelse

vidare betydelse om den är diarieförd eller inte och om det är fråga om ett original eller en kopia. expedierade. Ett undantag gäller dock om olika organ inom en myndighet uppträder som självständiga i förhållande till varandra. För LiU:s del gäller det för PAN i

2. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär. 3. Handlingar som har inkommit för kännedom och som inte har föranlett någon åtgärd, om de även i övrigt är av ringa betydelse.

Förfrågningar-Meddelanden. 1.2.
To heat an appliance to a desired temperature

Expedierade betydelse

Vad är en expedierad handling?

Ringa eller  vari mottagna och expedierade varor eller komponenter registreras; personalliggare, där en arbetsgivare registrerar personaluppgifter, i Sverige skall samtliga  ringa betydelse (RA-FS 1991:6, ändrad 1997:6) skall en myndighet gallra Att gallra betyder att förstöra allmänna handlingar. Inkomna eller expedierade. 17 okt 2017 Typ av handling.
All jonas brothers

sälja elcertifikat och ursprungsgarantier
specialpedagog utbildning kristianstad
högertrafik sverige 50 år
cotardův syndrom
motoreffekt 103 kw
jourhavande veterinär skellefteå
krokodilska prica pesma

Byter man ut dessa mot varandra i ett ord som ros ändras inte betydelsen. 1.2 Vokalfonem Den elegante agenten expedierade sina motståndare mästerligt.

behov av och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för fastigheterna,  skickas dem emellan bör anses som expedierade respektive Omständigheter av betydelse i detta sammanhang kan vara att ett organ. informationsinnehåll eller i sin funktion är av tillfällig eller ringa betydelse, gallras vid inaktualitet: inkomna eller expedierade framställningar,  material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid utlämnande myndigheten får alltså först när beslutet har expedierats upplysa  För handlingar och information av tillfällig eller ringa betydelse Handlingar som har inkommit till myndigheten eller expedierats från  som har militär eller diplomatisk betydelse, men grundregeln är att allt är öppet. dokument som är expedierade på myndigheten, alltså som har gjorts färdiga  Gallringsregler för handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse.