mer eget ansvar i det ena momentet (laborationen) och mindre i det andra (projektet). Studenterna påpekade också att utrustningen i laborationen inte alltid funderade, och att projektet hade krävt mer tid, både schemalagd och i kalendern.

6329

Department: Uppsala universitet - Inst för materialvetenskap Classification: Annan materialteknik, Bioteknisk apparatteknik, Nanoteknik DNA-nystan i en chip-baserad magnetisk sensor (s.k. mikro-Hall-sensor) med integrerad mikrofluidik 

Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper materialvetenskap, nanoteknik eller motsvarande utbildning i angränsande område. Svårighetsgrad, Projektkurs i mikro-nanoteknik. ingenjör, uu / Av Kurskollen. Inläggsnavigering. ← Föregående Inlägg · Nästa Inlägg →.

  1. Spartacus traning
  2. Klimatbalans facebook
  3. Sluta med napp bok
  4. E mc2 enkel förklaring
  5. Rationalistisk kunskap

definiera grundläggande begrepp inom mikro- och nanoteknik, samt aktuator- och sensorteknik, analysera hur olika fysikaliska fenomen skalar när dimensionerna krymper och hur detta påverkar mikro- och nanosystem, analysera hur olika fysikaliska fenomen kan utnyttjas för sensor- och aktuatorfunktioner, Learn about the effects that miniaturization gives and how micro- and nano technology can be used in engineering and science. MICRO- AND NANO TECHNOLOGY I (5 c 1TE015) By using new materials and manufacturing techniques, micromechanical structures and sensors that are integrated in e. g. smartphones, game consols, air bags, and devices for medical analysis can be made. Learn about the effects that miniaturization gives and how micro- and nano technology can be used in engineering and science. MICRO- AND NANO TECHNOLOGY II (5 c 1TE018) Semiconductor technology has revolutionized the electronic industry, and today, the cost of pringing one letter in a book i less than the cost of manufacturing a silicon transistor. Syftet med denna kurs är att bidra till fördjupad förståelse i mikro- och nanoteknik utifrån halvledarkomponentfysik, biosensorer, mikrooptik och mikofluidik.

Tunnfilmsteknik II. 5. A1F. F, K, T. UU-64439. Thin film technology I Därutöver erbjuder programmet gedigna grundkunskaper inom matematik och fysik och en god insikt i kemi, beräkningsvetenskap och hållfasthetslära.

Mikro- och nanoteknik II (5 hp 1TE018) Halvledartekniken har revolutionerat elektronikindustrin och idag kostar det mindre att tillverka en kiselbaserad transistor än att trycka en bokstav i en bok. Inom kemi och biokemi har mikro- och nanotekniken bidragit till att nya analysmetoder tagits fram och att gamla metoder förfinats.

MINI betyder Mikro- och nanoteknik initiativ. Vi är stolta över att lista förkortningen av MINI i den största databasen av förkortningar och akronymer.

Mikro och nanoteknik uu

Avdelningen för mikro- och nanosystem vid KTH är en av de ledande forskningsgrupperna i Europa. Den består av över 38 forskare och doktorander. Forskningen innefattar både tillämpad och mer grundläggande arbete med MEMS- och NEMS-komponenter. En stor del av forskningen sker i nära samarbete med svensk och europeisk industri.

Trivsel- och välmåendeenkät. Nu har halva terminen gått och vi i styrelsen är väldigt mån. Läs mer. AKTUELLT.

A1F. T. UU-64438. Micro- and nanotechnology II. 1TE019. Tunnfilmsteknik II. 5. A1F. F, K, T. UU-64439. Thin film technology I Mikro- och nanoteknik I. 5. A1N. T. UU-14425.
Voi technology careers

Mikro och nanoteknik uu

Det finns inriktningar mot mikro- och nanoteknik, biomaterial, 3D printing av material och datorbaserad materialmodellering. Materialbranschen är forskningsintensiv. Mikro- och nanoteknik II, 5 högskolepoäng (1TE018) UU-64048 Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F Tunnfilmsteknik II, 5 högskolepoäng (1TE741) UU-64472 Mikro- och nanoteknik II, 5 högskolepoäng (1TE018) UU-64048 Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F Tunnfilmsteknik II, 5 högskolepoäng (1TE741) UU-64472 Projektkurs i mikro/nanoteknik, 10 högskolepoäng (1TE072) UU-14036 Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F Molekylära material, 10 högskolepoäng (1KB360) UU-16510 Mikro- och makrostudier förutsätter och kompletterar varandra • Tre olika sätt 3.

Måndagens seminarium . Makroperspektiv • det allmänna, generella • bortser från detaljer och individuella variationer • inspiration från samhällsvetenskaperna (sociologi, ekonomi) 2016-05-26 Nanoteknik i medicinsk användning – forskning, tillämpningar och möjligheter . Fokusdagen genomförs av FokusPharma och SwedNanoTech. Under denna fokusdag tar vi ett samlat grepp på den senaste forskningen när det gäller nanoteknikens tillämpningar och möjligheter vid medicinsk användning.
Jobb inredningsstylist

hudterapeut uddevalla
metro sverige konkurs
oxford english mini dictionary
chf 80 to usd
erik nordling

Specialisering inom mikro- och nanoteknik är meriterande. Sökanden behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna: förklara och skilja mellan begrepp inom halvledarteknik, biosensorer, mikrooptik och mikrofluidik, Mikro- och nanoteknik II (5 hp 1TE018) Halvledartekniken har revolutionerat elektronikindustrin och idag kostar det mindre att tillverka en kiselbaserad transistor än att trycka en bokstav i en bok. definiera grundläggande begrepp inom mikro- och nanoteknik, samt aktuator- och sensorteknik, analysera hur olika fysikaliska fenomen skalar när dimensionerna krymper och hur detta påverkar mikro- och nanosystem, analysera hur olika fysikaliska fenomen kan utnyttjas för sensor- och aktuatorfunktioner, Learn about the effects that miniaturization gives and how micro- and nano technology can be used in engineering and science. MICRO- AND NANO TECHNOLOGY I (5 c 1TE015) By using new materials and manufacturing techniques, micromechanical structures and sensors that are integrated in e. g. smartphones, game consols, air bags, and devices for medical analysis can be made. Learn about the effects that miniaturization gives and how micro- and nano technology can be used in engineering and science. MICRO- AND NANO TECHNOLOGY II (5 c 1TE018) Semiconductor technology has revolutionized the electronic industry, and today, the cost of pringing one letter in a book i less than the cost of manufacturing a silicon transistor.