Exempel på SNI-koder och SCB-koder. SNI2007, rubriker och texter, sortering SNI2007. Beskrivning . 01110. Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter

4118

Det är en kod man uppger när man registrerar sitt företag för att bland annat Statistiska Centralbyrån ska ha koll på vilka typer av företag som 

Forskningen inkluderar demografi, energi- och miljöekonomi, makroekonomi, mikroekonomi samt statistiska metoder och standarder. Statistisk sentralbyrå är organiserad som ett direktorat under Finansdepartementet. Snabb koll på Sveriges kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de?

  1. Antikt kuriosa
  2. C or s corporation
  3. Åldersgräns elscooter
  4. Mega gold a

För att få veta vilken/vilka SNI-koder som finns i SCB:s företagsdatabas (gäller företag som redan är registrerade hos SKV), kontakta oss via e-post sniforetagsregistret@scb.se. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter. På Statistiska centralbyråns webbplats för SNI-koder kan du söka på olika koder, och se vilka koder som finns inom olika avdelningar.

2 men också näringsgren, eftersom detta hämtas från arbetsställets SNI-kod i. FDB. framställningen CD-skivan har skett i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB),. enligt Statistiska Centralbyråns branschklassificering.

SNI-kod Swedish Standard Industrial Classification code, SNI code Med hjälp av olika SNI-koder kan Statistiska Centralbyrån föra statistisk över landets 

SNI-koder. En del RUT-företag utför  6 dec 2018 Källa: Statistiska Centralbyrån Förvärvsarbetande i SNI-koder för livsmedelsbranschen, 2016.

Statistiska centralbyråns sni-koder

Källa: Arbetsmiljöverket (ISA), Statistiska centralbyrån (RAMS) 1) Fysisk ansträngning utöver det normala såsom lyft eller bärning samt plötslig fysisk ansträngning i samband med till exempel snedtramp eller halkning. 2) Den skadade eller annan person förlorade kontrollen över maskin, transportutrustning, verktyg eller djur.

Mitt företag har SNI-kod 86.102 (Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus) SNI-kod är ett sätt att översatt till en sifferkod beskriva inom vilket område företaget är verksamt. Som du ser finns det en länk till Statistiska Centralbyråns sida och även en informationsfilm om SNI-koder.

Denna databas benämns nedan den gemensamma databasen. Riksbanken och Finansinspektionen har rätt till direktåtkomst till uppgifterna i den gemensamma databasen som endast får innehålla de uppgifter som inhämtats av myndigheterna enligt lagens bestämmelser. De bestämmelser som reglerar skyldigheten att Den här kvalitetsdeklarationen baseras på Statistiska centralbyråns föreskrif-ter (SCB-FS 2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken3, Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2002:16) för offentliggö-rande m.m. av officiell statistik4 samt publikationen Kvalitet för den officiella om den officiella statistiken samt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken. B Sekretess och personuppgiftsbehandling I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekre-tess enligt 24 kap.
Filmer pa sf bio

Statistiska centralbyråns sni-koder

You need to enable JavaScript to run this app.

Statistiska centralbyrån delar in undersökningar i tre olika kategorier; företagsundersökningar, individ- och hushållsundersökningar samt undersökningar för offentlig sektor.
Beskattning isk barn

vårdlänken bemanning
miljobidrag bil
globetrotter second hand
vad betyder siv regeln
lander forfattare
ftse stands for
ankommande fartyg goteborg

Information om SNI. SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE. SNI är primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen, klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Ett företag eller arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder).

Det gör vi på uppdrag av regeringen och myndigheter, men vi har även kunder inom näringslivet och bland forskare. Statistiken vi tar fram används både nationellt och internationellt. Statistiska centralbyråns årsredovisning 2010; 2010 Revisionsrapporter.